Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυίας (CIL)
Ερευνητικό Κέντρο: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 15310, Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: +30 210 6503174   

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυϊας είναι ένα απο τα έξι εργαστήρια του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ". Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυϊας ιδρύθηκε το 2002 σαν συνέχεια του εργαστηρίου Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων που διεξήγαγε έρευνα σε περιοχές της υπολογιστικής ευφυϊας (νευρωνικά δίκτυα και ευφυής επεξεργασία εικόνας) για περισσότερο από δεκαετία. Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στον τομέα των πρασρμοζόμενων ευφυών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά συμπεριφέρονται με προσαρμοστικότητα σε νέες συνθήες και μαθαίνουν να παίρνουν αποφάσεις βασιζόμενα σε πληροφορίες που εξάγουν και απομνημονεύουν. Τα παραπάνω συστήματα βρίσκουν πλήθος εφαρμογών σε διάφορους τομείς όπως η μοντελοποίηση συστημάτων, αναγνώριση προτύπων, επεξεργασία, ανάλυση και διαχείρηση πολυμεσικής πληροφορίας, πρόβλεψη συμπεριφοράς συστημάτων, ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων, εξόρυξη γνώσεις από δεδομένα καθώς και στις τηλεπικοινωνίες.